Bookmark and Share Add to Favorites  

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
  


บัดดี้เรดิโอ ดอทคอม
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บัดดี้ มีเดีย ครีเอชั่น

Buddy Media Creation

สื่อโฆษณาคุณภาพ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ผ่านทางวิทยุธุรกิจ ภาคประชาชน
สถานีวิทยุบริการทางธุรกิจ สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคประชาชน สระบุรี (สวทช.สบ.)
เครือข่ายสมาคมสภาองค์กรวิชาชีพ-วิทยุโทรทัศน์ ภาคประชาชน ( สอทช.)
องค์กรวิชาชีพเพื่อการคุ้มครองสิทธิ และ เสรีภาพ ในกิจการสื่อสารภาคประชาชน
นำเสนอ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ 
เป็นศูนย์พัฒนาส่งเสริมสร้างความรู้  ศักยภาพ ทักษะ คุณภาพ
ด้านการผลิตสื่อและการสื่อสาร ภาคประชาชน
 
เว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอข่าววิทยุชุมชนทั่วประเทศ สามารถส่งข่าวมาให้ลงประชาสัมพันธ์ได้ที่
info@buddyradio.com หรือ utthakornfm@gmail.com
 
สำนักงานสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคประชาชนสระบุรี (สวทช.สบ.)
เลขที่ 5/3 หมู่ 3 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
โทร.081-8505824
อีเมล์ที่  ; info@buddyradio.com ; utthakornfm@gmail.com
 
สำนักงานคณะกรรมการสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน (สอทช.)"
เลขที่ 701/1 ซอยประชาอุทิศ 15 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. (02) 690-2233 โทรสาร (02) 690-3322 Call Center โทร. (090) 416-3789
อีเมล์ที่: samakhomwittayu@gmail.com

 

 
 

สถานีวิทยุ

เอฟเอ็มลูกทุ่งสระบุรี 88.25 FM
Buddy Radio FM 98.00 MHz